Szczegóły

Tytuł artykułu

The Semiotic Meanings of Names

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Słowa kluczowe

semiotics ; signs ; designations ; immediate referent ; secondary referent

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×