Szczegóły

Tytuł artykułu

Obraz kultury materialnej i duchowej Śląska Cieszyńskiego utrwalony w odapelatywnych nazwiskach XIX wieku

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Słowa kluczowe

kultura materialna ; kultura duchowa ; nazwisko ; Śląsk Cieszyński ; XIX wiek

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×