Szczegóły

Tytuł artykułu

…a vado in Pruthenico Singurbrast et in Polonico Sgers nominato

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Słowa kluczowe

toponimia polska ; słowiańska leksyka topograficzna ; Zgierz ; Singurbrast ; žagrica

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×