Szczegóły

Tytuł artykułu

Onymické procesy tvorenia skalolezeckých ciest

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Słowa kluczowe

onomastics ; toponymy ; motivation ; orohodonym ; rock climbing

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×