Szczegóły

Tytuł artykułu

Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku” - czy „koniec historii”?

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Słowa kluczowe

antroponimia historyczna ; onomastykon ; praktyka leksykograficzna ; kontekst społeczno-kulturowy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×