Szczegóły

Tytuł artykułu

Výzkum českých hydronym v historické perspektivě

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Słowa kluczowe

waternames ; hydronomastics ; Hydronymia Europaea ; Hydronymia Slovaciae ; historical context

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×