Szczegóły

Tytuł artykułu

Karol Zierhoffer, Zofia Zierhofferowa, Słowianie Połabscy w świetle utworzonych przez nich urbonimów, Prace Instytutu Filologii Polskiej UAM. Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza 46, Poznań 2016, s. 86.

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2017

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×