Szczegóły

Tytuł artykułu

Rivista Italiana di Onomastica, vol. XXII, Anno XXII, no 1–2, primo - secondo semestre 2016

Tytuł czasopisma

Onomastica

Rocznik

2017

Numer

No 61

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Data

2017

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-4648
×