Szczegóły

Tytuł artykułu

Metan z procesów Power to Gas – ekologiczne paliwo do zasilania silników spalinowych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 104

Autorzy

Słowa kluczowe

CNG ; carbon capture ; PtG ; zasilanie dwupaliwowe ; magazynowanie energii

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

97-106

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124359

×