Szczegóły

Tytuł artykułu

Badania uwalniania rtęci w procesie spalania węgla i biomasy w gospodarstwach domowych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 104

Autorzy

Słowa kluczowe

węgiel kamienny ; biomasa ; gospodarstwa domowe ; emisja rtęci

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

141-152

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124360

×