Szczegóły

Tytuł artykułu

Instalacja pomiarowa do sorpcji rtęci z gazów na sorbentach stałych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 104

Autorzy

Słowa kluczowe

sorbenty stałe ; rtęć elementarna ; gazy odlotowe ; zeolity ; popiół lotny

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

153-162

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124362

×