Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ wstępnej obróbki popiołu lotnego na efektywność syntezy zeolitów

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 105

Autorzy

Słowa kluczowe

popiół lotny ; synteza ; Na-X ; frakcje ; wielkość ziaren popiołu lotnego

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

213-224

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124363

×