Szczegóły

Tytuł artykułu

Granulowanie mułów węglowych i ich mieszanek w celu poprawy właściwości transportowych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 104

Autorzy

Słowa kluczowe

górnictwo węgla kamiennego ; granulacja ; grudkowanie ; odpady wydobywcze ; muły węglowe ; pyły węglowe z węgla brunatnego

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

173-188

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124368

×