Szczegóły

Tytuł artykułu

Realizacja wskaźników zrównoważonego rozwoju w energetyce alternatywnej na przykładzie biomasy

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 104

Autorzy

Słowa kluczowe

energia ; zrównoważony rozwój ; łady i wskaźniki ; biomasa

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

119-130

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124371

×