Szczegóły

Tytuł artykułu

Potencjał paliwowy frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i jego rola w krajowym modelu gospodarki odpadami

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 105

Autorzy

Słowa kluczowe

frakcja nadsitowa ; własności energetyczne odpadów ; zgazowanie odpadów ; kogeneracja ; energia z odpadów ; morfologia odpadów ; badania odpadów

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

121–134

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124382

×