Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój międzynarodowych rynków węgla energetycznego

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 105

Autorzy

Słowa kluczowe

węgiel kamienny ; produkcja ; zużycie ; ceny ; prognoza cen węgla energetycznego

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

41-52

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.11.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124384

×