Szczegóły

Tytuł artykułu

10 lat stosowania Kodeksu POLVAL – wnioski metodyczne

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 106

Autorzy

Słowa kluczowe

złoża kopalin ; aktywa geologiczno-górnicze ; wycena złóż kopalin ; Kodeks POLVAL

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

199-210

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124391

×