Szczegóły

Tytuł artykułu

Inny/Obcy a konflikt – fenomen wzajemnych zależności

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 106

Autorzy

Słowa kluczowe

górnictwo ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; public relations

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

5-12

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124398

×