Szczegóły

Tytuł artykułu

Ochrona złóż kopalin w związku z niektórymi ułatwieniami dla budownictwa mieszkaniowego

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 106

Autorzy

Słowa kluczowe

lokalizacja inwestycji mieszkaniowych ; wyłączenie stosowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ; ochrona złóż kopalin

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

111-126

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124399

×