Szczegóły

Tytuł artykułu

Zabezpieczenie złóż kopalin a Polityka Surowcowa Państwa

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 106

Autorzy

Słowa kluczowe

polityka surowcowa ; zabezpieczenie złóż ; górnictwo

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

53-60

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124400

×