Szczegóły

Tytuł artykułu

Pierwiastki ziem rzadkich – surowiec w Polsce niepożądany? Uwagi na temat stanowienia Prawa geologicznego i górniczego

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 106

Autorzy

Słowa kluczowe

pierwiastki ziem rzadkich ; opłata eksploatacyjna ; prawo geologiczne i górnicze

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

127-132

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/124402

×