Szczegóły

Tytuł artykułu

Wstęp do nowej klasyfikacji denarów Władysława Warneńczyka w świetle skarbu z Lublina (1981)

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2016

Wolumin

Rok LX

Numer

Zeszyt 1-2 (201-202)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×