Details

Title

Trzy komplety „Rycin medali polskich” odbitych z blach Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie przechowywane w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Krakowie

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2016

Volume

Rok LX

Numer

Zeszyt 1-2 (201-202)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×