Details

Title

Odtworzenie skarbu brakteatów z XIII wieku z łużyckiego Kamieńca (Kamjenc, Kamenz, 1910) w zbiorze Muzeum Narodowego w Warszawie

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2016

Volume

Rok LX

Numer

Zeszyt 1-2 (201-202)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×