Szczegóły

Tytuł artykułu

Odtworzenie skarbu brakteatów z XIII wieku z łużyckiego Kamieńca (Kamjenc, Kamenz, 1910) w zbiorze Muzeum Narodowego w Warszawie

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2016

Wolumin

Rok LX

Numer

Zeszyt 1-2 (201-202)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×