Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozważania na temat tworzenia się waluty regionalnej w nowożytności

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2016

Wolumin

Rok LX

Numer

Zeszyt 1-2 (201-202)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×