Details

Title

Recenzje

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2016

Volume

Rok LX

Numer

Zeszyt 1-2 (201-202)

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2016

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0043-5155
×