Szczegóły

Tytuł artykułu

Aneks. Katalog monet z wykopalisk w Ryczynie

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2017

Wolumin

Rok LXI

Numer

Zeszyt 1–2 (203–204)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2017

Typ

Materiały dodatkowe / Supplementary materials

Identyfikator

ISSN 0043-5155
×