Details

Title

Z problematyki współpracy i konkurencji w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku

Journal title

Studia Maritima

Yearbook

2015

Volume

vol. XXVIII

Authors

Keywords

relacje gospodarcze polsko-skandynawskie ; konkurencja i współpraca we wzajemnych kontaktach ; dwudziestolecie międzywojenne

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-3587
×