Szczegóły

Tytuł artykułu

Handel morski i porty Brandenburgii-Prus w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2015

Wolumin

vol. XXVIII

Autorzy

Słowa kluczowe

polityka merkantylna w Brandenburgii-Prusach ; handel morski w państwie brandenbursko-pruskim ; porty morskie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-3587
×