Details

Title

O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej

Journal title

Studia Maritima

Yearbook

2015

Volume

vol. XXVIII

Authors

Keywords

socjologia morska ; metodologia ; subdyscypliny socjologiczne ; klasyfikacja nauk

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-3587
×