Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena potencjału energetycznego Morza Bałtyckiego dla celów morskiej energetyki wiatrowej z wykorzystaniem danych empirycznych

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

morska energetyka wiatrowa ; pomiary ; energetyka odnawialna ; modele mezoskalowe ; Fino 2 ; VBA ; MERRA2

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

21-42

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.20

Typ

Article

DOI

10.24425/124502

×