Szczegóły

Tytuł artykułu

Wprowadzenie w życie postanowień Dyrektywy PE i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Dyrektywa 2013/30/UE ; bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ; prawo geologiczne i górnicze

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

103–124

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.20

Typ

Article

DOI

10.24425/124503

×