Szczegóły

Tytuł artykułu

Ryzyko inwestycyjne w energetyce na przykładzie biogazowni

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

ryzyko inwestycyjne ; zarządzanie ryzykiem ; niepewność ; Monte Carlo ; Value at risk ; biogazownia

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

125-140

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.20

Typ

Article

DOI

10.24425/124504

×