Szczegóły

Tytuł artykułu

Przyszłość ropy naftowej i węgla kamiennego w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego Polski

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

rynek ropy naftowej ; surowce energetyczne ; model ARIMA

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

141–154

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.20

Typ

Article

DOI

10.24425/124505

×