Szczegóły

Tytuł artykułu

Charakterystyka rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

energetyka prosumencka ; energia odnawialna ; ustawa o OZE

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

5-20

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.20

Typ

Article

DOI

10.24425/124507

×