Szczegóły

Tytuł artykułu

Possibility of power generation control in small hydroinstallations for a period of several days

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

small hydro ; water turbine ; renewable energy sources ; generation control

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

65–86

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.20

Typ

Article

DOI

10.24425/124508

×