Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza obecnego stanu rozwoju technologii węglowych ogniw paliwowych z elektrolitem alkalicznym

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

węglowe ogniwo paliwowe ; elektrolit alkaliczny ; wysokosprawne technologie energetyczne ; węgle kopalne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

87–102

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.20

Typ

Article

DOI

10.24425/124509

×