Szczegóły

Tytuł artykułu

Zagospodarowanie nadwyżki produkcji energii elektrycznej z niestablinych odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem technologii Power to Gas

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

energetyka wiatrowa ; Power to Gas ; magazynowanie energii

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

43–64

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2018.12.20

Typ

Article

DOI

10.24425/124511

×