Szczegóły

Tytuł artykułu

Twórca współczesnej semiotyki polskiej. Rzecz o Profesorze Jerzym Pelcu

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

fikcja ; pojęcie funkcjonalne znaku ; Pelc Jerzy ; semiotyka logiczna ; Szkoła Lwowsko-Warszawska ; tryby nieistnienia ; godny zaufania opiekun

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.124516

×