Szczegóły

Tytuł artykułu

Funkcjonalne podejście do semiotyki logicznej języka naturalnego

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

kontekst ; nazwa ; sposób użycia ; sytuacja ; użycie ; zdanie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2018.124521

×