Szczegóły

Tytuł artykułu

Danziger Handel und Schifffahrt angesichts der Veränderungen im europäischen Machtsystem während des Großen Nordischen Krieges

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2011

Wolumin

vol. XXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-3587
×