Szczegóły

Tytuł artykułu

Wojna północna (1655-1660) jako casus wczesnonowożytnej geopolityki

Tytuł czasopisma

Studia Maritima

Rocznik

2016

Wolumin

vol. XXIX

Autorzy

Słowa kluczowe

wojna północna 1655–1660 ; Szwecja ; Rzeczpospolita ; Brandenburgia ; pokój w Oliwie ; geopolityka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee of Historical Subjects, University of Szczecin

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-3587
×