Szczegóły

Tytuł artykułu

Zwarcie krtaniowe – rodzaj fonacji czy artykulacji?

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2018

Numer

No LXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

glottal stop ; glottalization ; articulation ; phonation ; Polish phonetics

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

39-53

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.11.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588

DOI

10.24425/rslaw.2018.124590

×