Szczegóły

Tytuł artykułu

Interferencje językowe na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim a interpretacja materiału gwarowego (na przykładzie wsi Choroszczynka)

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2018

Numer

No LXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

Polish-East Slavic language contact ; linguistic borderland ; Polish dialects ; dialects of Ukrainian outside Ukraine

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

55-102

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.11.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588

DOI

10.24425/rslaw.2018.124591

×