Szczegóły

Tytuł artykułu

Organizacja treści w gramatyce pisanej wg formuły „treść > forma” (perspektywa słowiańska)

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2018

Numer

No LXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

grammaticalization ; semantic paradigm ; formal paradigm ; lexicalization

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

119-127

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.11.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588

DOI

10.24425/rslaw.2018.124595

×