Szczegóły

Tytuł artykułu

Слово в пространстве и времени . = Word in space and time

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2018

Numer

No LXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

dialectology ; General Slavonic Linguistic Atlas (OLA) ; historical and comparative linguistics ; linguistic geography ; Slavic languages

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

143-165

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.11.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3588

DOI

10.24425/rslaw.2018.124597

×