Szczegóły

Tytuł artykułu

Символика растений в польской народной традиции. Злаки

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2018

Numer

No LXVII

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Polish folk culture ; plants ; cereals ; stereotypes ; symbolism ; ethnolingvistics

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

189-197

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.11.30

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588

DOI

10.24425/rslaw.2018.124602

×