Szczegóły

Tytuł artykułu

Nad pierwszym tomem atlasu leksykalnego ludowych gwar rosyjskich (Rec.: Лексический атлас русских народных говоров (ЛАРНГ), t. 1: Расти-тельныймир. – Москва ; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017. – 736 c.)

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2018

Numer

No LXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

areal linguistics ; dialects ; lexical atlas ; dialectal vocabulary ; Russian dialects

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

198-208

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.11.30

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3588

DOI

10.24425/rslaw.2018.124603

×