Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształtowanie się standardu metodologicznego i problematyki badawczej niemieckiej historiografi i medycyny w XX w. i jej wpływ na standard historiografi i amerykańskiej

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2018

Wolumin

tom 48

Autorzy

Słowa kluczowe

historia historiografi i medycyny niemieckiej i amerykańskiej

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

51-82

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data

2018.12.07

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X

DOI

10.24425/hsm.2018.124608

×